Site icon 2T Media – SEO Tổng Thể Quản Trị Website Toàn Diện

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SEO TỔNG THỂ

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SEO TỔNG THỂ

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SEO TỔNG THỂ

Bảng Giá Dịch Vụ Seo Tổng Thể

Seo Tổng Thể Cơ Bản
15Triệu/Tháng
Lên chiến lược >50 từ khóa
Phân tích tổng quan website
Tối ưu website onpage
Đánh giá thứ hạng hiện tại, đối thủ cạnh tranh
Tối ưu Google My Business (GG maps)
Cam kết tăng Organic traffic
Report hàng tháng
Hợp đồng tối thiểu 12 Tháng
Cam kết KPI 50-70%
Seo Tổng Thể Pro
50Triệu/Tháng
100-300 từ khóa cạnh tranh
Phân tích tổng quan website
Tối ưu website onpage
Đánh giá thứ hạng hiện tại, đối thủ cạnh tranh
Tối ưu Google My Business (GG maps)
Cam kết tăng Organic traffic
Report hàng tháng
Hợp đồng tối thiểu 12 Tháng
Cam kết KPI 50-70%
Exit mobile version