BÁO GIÁ DỊCH VỤ SEO TỔNG THỂ
SEO TỔNG THỂ

Bảng giá dịch vụ Seo Tổng Thể

CƠ BẢN

Triệu 15 /tháng
 • Chiến dịch Seo 6 - 8 tháng
 • Lên chiến lược >50 từ khóa
 • Phân tích tổng quan website
 • Tối ưu website onpage
 • Đánh giá thứ hạng hiện tại, đối thủ cạnh tranh
 • Research KeyWord theo định hướng
 • Theo dõi, kiểm tra sự thay đổi thuật toán của google để kịp thời tối ưu lại tổng thể website
 • Cam kết tăng Organic traffic
 • Report hàng tháng
BEST

DOANH NGHIỆP

Triệu 25 /tháng
 • Chiến dịch Seo 6 - 8 tháng
 • Lên chiến lược >70 từ khóa
 • Phân tích tổng quan website
 • Tối ưu website onpage
 • Đánh giá thứ hạng hiện tại, đối thủ cạnh tranh
 • Research KeyWord theo định hướng
 • Theo dõi, kiểm tra sự thay đổi thuật toán của google để kịp thời tối ưu lại tổng thể website
 • Cam kết tăng Organic traffic
 • Report hàng tháng

CHUYÊN SÂU

Triệu 50 /tháng
 • Chiến dịch Seo 6 - 12 tháng
 • Lên chiến lược >100 từ khóa
 • Phân tích tổng quan website
 • Tối ưu website onpage
 • Đánh giá thứ hạng hiện tại, đối thủ cạnh tranh
 • Research KeyWord theo định hướng
 • Theo dõi, kiểm tra sự thay đổi thuật toán của google để kịp thời tối ưu lại tổng thể website
 • Cam kết tăng Organic traffic
 • Report hàng tháng

Câu hỏi thường gặp