BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ CHĂM SÓC WEBSITE TOÀN DIỆN
QUẢN TRỊ WEBSITE

Bảng giá dịch vụ Quản trị chăm sóc website toàn diện

CƠ BẢN

Triệu 20 /tháng
 • Phân tích tổng quan website
 • Tối ưu website
 • Khởi tạo google analytics, web master tool
 • Viết bài triển khai >70 từ khóa Seo
 • Theo dõi, kiểm tra sự thay đổi thuật toán của google để kịp thời tối ưu lại tổng thể website
 • Report hàng tháng
BEST

DOANH NGHIỆP

Triệu 50 /tháng
 • Phân tích tổng quan website
 • Tối ưu website
 • Khởi tạo google analytics, web master tool
 • Viết bài triển khai >100 từ khóa Seo
 • Theo dõi, kiểm tra sự thay đổi thuật toán của google để kịp thời tối ưu lại tổng thể website
 • Report hàng tháng
 • Chạy quảng cáo Youtube Ads
 • Chạy quảng cáo Google Ads

CHUYÊN SÂU

Triệu 80 /tháng
 • Phân tích tổng quan website
 • Tối ưu website
 • Khởi tạo google analytics, web master tool
 • Viết bài triển khai >100 từ khóa Seo
 • Theo dõi, kiểm tra sự thay đổi thuật toán của google để kịp thời tối ưu lại tổng thể website
 • Report hàng tháng
 • Chạy quảng cáo Youtube Ads
 • Chạy quảng cáo Google Ads
 • Lên chiến lược Marketing online tổng thể

Câu hỏi thường gặp