Bảng giá dịch vụ Copy Sao chép Tin nhanh - Quét tin
Copy Sao chép Tin nhanh - Quét tin

Bảng giá dịch vụ Copy Sao chép Tin nhanh - Quét tin - Copy Write

GÓI QUÉT TIN NHANH

Triệu 6Triệu 9 /Năm
 • Giá: 750.000đ/ tháng
 • Giá KM 12 tháng: 500.000đ/tháng
 • Max: 150/tin / tháng (5.000đ/tin quét)
 • Quét tin APIs: 01 Website
 • Nguồn tin tức: Kho báo mạng hiện hành: tuổi trẻ, 24h, v.v...
 • Hỗ trợ tích hợp vào site
BEST

GÓI QUÉT TIN BUSINESS

Triệu 16.2Triệu 27 /Năm
 • Giá: 2.250.000đ/ tháng
 • Giá KM 12 tháng: 1.350.000đ/tháng
 • Max: 450/tin / tháng (5.000đ/tin quét)
 • Quét tin APIs: 01 Website
 • Nguồn tin tức: Kho báo mạng hiện hành: tuổi trẻ, 24h, v.v...
 • Hỗ trợ tích hợp vào site

GÓI QUÉT TIN ADVANCED

Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
 • Max: 800/tin / tháng
 • Quét tin APIs: 01 Website
 • Nguồn tin tức: Kho báo mạng hiện hành: tuổi trẻ, 24h, v.v...
 • Hỗ trợ tích hợp vào site
 • Hỗ trợ thêm nguồn theo yêu cầu
 • Hỗ trợ theo dõi lỗi

Câu hỏi thường gặp